ผู้ประกอบการ
น่าห่วง! คลังรับเศรษฐกิจภาคเกษตรดิ่งเหว สินค้าราคาตกรูด
  10/06/2019
 


รายงารข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ตัวเลขเศรษฐกิจด้านภาคการเกษตรในเดือนเม.ย. 2562 มีสัญญาณน่าเป็นห่วง หลังพบว่าดัชนีการผลิตภาคเกษตรปรับตัวติดลบทุกตัวครั้งแรกในรอบปี  ทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัว -1.1% ต่อปี  ดัชนีราคาสินค้าเกษตรหดตัว -0.7% ต่อปี การจ้างงานภาคการเกษตรติดลบ 5.1% ต่อปี ส่งผลให้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงติดลบ 3% ต่อปี ซึ่งเกรงว่าจะกระทบต่อกำลังการจับจ่ายใช้สอยของเศรษฐกิจฐานรากให้แย่ลงอีก จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่รอให้รัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขอยู่

ทั้งนี้ในรายละเอียดของดัชนีภาคการผลิตพบว่า ผลผลิตหมวดพืชผลสำคัญที่หดตัว  มาจากผลผลิตหมวดประมงหดตัว -2.7% ต่อปี ยกเว้นผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ขยายตัว 1.6% ต่อปี โดยสินค้าสำคัญที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไก่ สุกร และไข่ไก่  ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรหดตัว ดัชนีราคาสินค้าในหมวด พืชผลสำคัญหดตัว -4.2% ต่อปี ขณะที่ดัชนีราคาในหมวดปศุสัตว์เพิ่ม 12.8% และหมวดประมงขยายตัว 0.6% ต่อปี  โดยสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ามัน และไข่ไก่ ขณะที่ ข้าวเปลือก ยางพารา ผลไม้ สุกร ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้  สศค.ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์เศรษฐกิจภาคการเกษตรอยู่ เพราะตอนนี้ตัวเลขทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดยังปรับตัวลดลง เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ามัน และแนวโน้มราคาก็ยังไม่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคการส่งออกและความต้องการสินค้าจากต่างประเทศยังหดตัว จากปัญหาสงครามการค้า และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สศค.ยังไม่ได้มีการพิจารณามาตรการกระตุ้นภาคการเกษตรเพื่อรอเสนอรัฐบาลใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากต้องรอดูนโยบายของรมว.การคลัง คนใหม่ว่าจะมอบให้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเกษตรหรือไม่  

ด้านนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเม.ย. 2562 ในด้านการผลิตภาคเกษตรยังหดตัวอยู่ แต่ภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งเดือนยังขยายตัวได้ดี ตามการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการนำเข้าสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค และยอดจำหน่ายรถยนต์นั่ง ซึ่งขยายตัวสูง 16.9% ต่อปี ประกอบกับการกลับมาขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่นำโดยนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ได้คาดการณ์สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนมิ.ย.62  ว่าสินค้าเกษตรลดลงหลายชนิด  อาทิ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%  จะลดลงเหลือ 7,753-7,813 บาทต่อตัน  ยางพาราแผ่นดิบจะลดลงเหลือ 45.27 - 46.48 บาทต่อกก. เนื่องจากตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.เกษตรกรจะเริ่มกรีดยาง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางพาราจะทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาจะลดลง 1% เหลือราคา 7.21-7.28 บาทต่อกก. เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตสะสมค่อนข้างมาก ตั้งแต่กลางเดือนเม.ย.จนถึงปลายเดือนพ.ค.  และภาคเอกชนก็นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น ๆ มาใช้ทดแทน

ด้านปาล์มน้ำมัน ราคาจะลดลงมาก 2.85-11% เหลือ 1.75-1.60 บาทต่อกก. เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีปริมาณสูงเกินกว่าความต้องการใช้ อีกทั้งไทยยังไม่สามารถระบายสต๊อกด้วยการส่งออกได้ มันสำปะหลัง ราคาจะลดลง  1.59 - 9.57%อยู่ที่ 1.85 - 1.70 บาทต่อกก. เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ ทำให้เกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อลดขาดทุน ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่ได้คุณภาพ และจีนก็ลดนำเข้ามันเส้นจากไทย ส่วนกุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเล็กน้อย เหลือ 137-138 บาทต่อกก. เนื่องจากกำลังซื้อทั่วโลกลดลง  และมีกุ้งขาวจากอินเดียและเวียดนามออกสู่ตลาดมาก

ที่มาของข่าว: ไทยโพสต์
สอท.โอดยอดผลิตรถยนต์งวดพ.ค.หด
    ส.อ.ท.โอดยอดผลิตรถยนต์เดือนพ.ค หด 6.11% อยู่ที่ 1.81 แสนคัน หลังการผลิตเพื่อส่งออกลดลง 8.11% ...
  14/06/2019

สอท.โชว์ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯโต วอนรัฐดันศก.หลังตั้งครม.
    ส.อ.ท.โชว์ ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมงวด พ.ค. โตอยู่ที่ระดับ 95.9 ...
  13/06/2019

เตรียมชงมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจให้รัฐบาลใหม่
    กรมสรรพากรเตรียมเสนอมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจให้รัฐบาลใหม่พิจารณา หลังศึกษาหลายตัว ...
  12/06/2019

อุตฯดัน‘เอสเคิร์ฟ’ให้รมต.ใหม่สานต่อ
    สศอ.เผยถึงความคืบหน้าการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย(เอสเคิร์ฟ)ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0
  11/06/2019


ข่าวเศรษฐกิจอื่นๆ
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 2ปี - 07/06/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ประจำเดือน มิ.ย.62 พบว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง 16.56% อยู่ที่ระดับ 87.20 ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 2 ปี นับตั้งแต่เดือน ส.ค.60
ไม่หวั่นสงครามการค้า กกร. คงเป้าส่งออกปี’62 โต 3-5% ดันจีพีดีขยายตัว 4% หวังรัฐใหม่ใช้ยาแรงมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ - 06/06/2019
เอกชนยังคงเป้าส่งออก 3-5% GDP ทั้งปี 3.7 – 4% เตรียมประเมินการประชุมกกร.ครั้งหน้า 2 กรกฎาคมมั่นใจส่งออกลดฮวบจากสงครามการค้า หวังการลงทุนการท่องเที่ยวและรัฐใช้มาตรการทางภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นครึ่งปีหลัง เตรียมเสนอสมุดปกขาวให้รัฐบาลใหม่ปลายเดือนมิถุนายนนี้
ความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีลด คู่แข่งเยอะค้าขายลำบาก - 05/06/2019
ความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีประจำเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ระดับ 100 ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ที่อยู่ระดับ 101.4 แต่ความเชื่อมั่นดังกล่าวยังมีค่าระดับฐานที่ 100 สะท้อนถึงผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง
“สมคิด”ตั้งทีมดึงนักลงทุน แก้เกมเทรดวอร์ทุบส่งออกโต3% - 04/06/2019
พิษสงครามการค้าบีบ “พาณิชย์” ยอมลดเป้าส่งออกเหลือ 3% ชี้ 8 เดือนที่เหลือต้องทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า 2.2 หมื่นล้านเหรียญ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผย เศรษฐกิจเมษายนโต แต่มาแปลก! ไม่บอกตัวเลขว่าขยายตัวเท่าไร - 31/05/2019
สศค.มาแปลก!! แถลงเศรษฐกิจไทยเดือน เม.ย.ขยายตัวแต่ไม่บอกตัวเลข บอกแค่ว่าเกิดจากการใช้จ่ายภายในประเทศสูงขึ้น ผ่านการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัว 1.6%
ภาคเอกชนกังวลสงครามการค้า จีน-สหรัฐ กระทบภาคอุตสาหกรรมไทย เสนอภาครัฐตั้ง war room ติดตามผลกระทบสำคัญและหาทางช่วยผู้ประกอบการ - 29/05/2019
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เดือนเมษายน ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 95.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 96.3 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน สาเหตุจากผู้ประกอบการได้เร่งการผลิตไปในช่วงเดือนก่อนหน้าเพื่อชดเชยการผลิตในเดือนเมษายน
ส่งออกโคม่าไร้ปัจจัยหนุน-ศก.ขาลงแรง สศอ.หั่นจีดีพีอุตเหลือ1.5-2.5% -เอ็มพีไอแค่ 1.5-2.5% - 28/05/2019
สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เม.ย. ขยายตัว 2.03% อานิสงส์จากอุตฯยานยนต์-เครื่องปรับอากาศ-คอนกรีต-เบียร์-เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ยอมรับเศรษฐกิจโลกถดถอยหนัก-ส่งออกไร้กำลังซื้อ ปรับลดจีดีพีอุตฯเหลือ1.5-2.5% จากเดิม 2.0-2.5% ส่วนเอ็มพีไอเหลือ 1.5-2.5% จากเดิม 2.0-2.5%
โชคลาภของไทย ในวิกฤติจีน-สหรัฐ - 27/05/2019
โชคลาภของไทย ในวิกฤติจีน สหรัฐ เมื่อชาวจีนบอยคอตสินค้าอเมริกา เกาหลีและญี่ปุ่น ในบรรยากาศสงคราม war scenerio
พณ.ถกเอกชนรับสงครามการค้ายืดเยื้อ29พ.ค.นี้ก่อนวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวแข่งขันค้ายุคใหม่ - 24/05/2019
พาณิชย์เร่งหาแนวทางปรับกลยุทธ์การค้า หลังสงครามการค้ามะกัน-จีนแนวโน้มยืดเยื้อ นัดถกเอกชน 29พ.ค.นี้ ประเมินผลกระทบต่อไทย ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 11 มิ.ย.62 งัดแนวทางรับมือ-วางยุทธศาสตร์การค้าระยะยาว
“แบงก์ชาติ”ห่วงจีดีพี Q1โตแค่ 2.8% ต่ำกว่าประเมิน เล็งปรับจีดีพีรอบใหม่26มิ.ย.62 - 23/05/2019
ธปท.ติดตามพัฒนาการเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศใกล้ชิด รับสงครามการค้าพ่นพิษ-เศรษฐกิจโลกขาลง ซ้ำจีดีพีไตรมาสแรกโตเพียง 2.8% พร้อมประเมินจีดีพีรอบใหม่ในการประชุม กนง.วันที่ 26มิ.ย.62
จากสงครามการค้าสู่สงครามเย็น วิกฤติโลกครั้งใหม่ที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญ - 22/05/2019
แม้จะไม่ใช่เรื่อง “เซอร์ไพรส์” สุดๆ แต่เมื่อเกิดขึ้นจริง ก็ยังอดที่จะสร้างความตื่นตระหนก “ช็อกไปทั่วโลก” ไม่ได้
สงครามการค้าสหรัฐฯ VS จีน ป่วนเศรษฐกิจโลก นักธุรกิจไทยตั้งสติวางแผนรับมือ! - 21/05/2019
ชี้ "ทรัมป์" เล่นงาน "หัวเว่ย" สุดท้ายหอกคืนสนองอเมริกา
ผู้ว่าฯ ธปท. เล็งปรับเป้า GDP มิ.ย.62 หลังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอ - 17/05/2019
ธปท. จะพิจารณาปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากปัจจุบันที่คาดจะเติบโตร้อยละ 3.8 รวมทั้งตัวเลขการส่งออก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มชะลอตัว
“พาณิชย์”รับต้องปรับเป้าส่งออกหลังจากพิษสงครามการค้าป่วน - 16/05/2019
สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรอบใหม่เป็น 25% และจีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เป็นการตอบโต้ จะมีผลทำให้เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของโลก
“สมคิด”รับศก.วูบพิษสงครามการค้า-รอตั้งรัฐบาลเร็วแก้ปม-ถกทูตพาณิชย์รับมือ จ่อเป้าส่งออกเหลือต่ำกว่า 3% เท่าเอกชน - 15/05/2019
“สมคิด”ชี้ชัดเศรษฐกิจไทยชะลอตัวรับผลกระทบสงครามการค้าจีน-มะกัน ผสมโรงการเมืองไทยไม่นิ่ง แต่เศรษฐกิจไทยพื้นฐานดีช่วยรับผลกระทบได้ระยะหนึ่ง ย้ำตั้งรัฐบาลเร็วแก้ปัญหาได้เร็ว พร้อมหารือทูตพาณิชย์ 30-31 พ.ค.
ครม.ถกมาตรการภาษีส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่EEC - 14/05/2019
ครม.พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร เกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
“สงครามการค้า” ช็อกโลก สหรัฐตีรวนหวั่นฉุด GDP - 13/05/2019
สงครามการค้าปะทุ สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 5.7 พันรายการ จาก 10% เป็น 25% มีผลทันที นักวิชาการชี้ช็อกโลก ทำจีพีดีไทยเสี่ยงโตต่ำกว่า 3.5% พาณิชย์หวั่นซ้ำเติมเศรษฐกิจโลก
ออเดอร์ลดฉุดความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการลุ้น3เดือนหน้าศก.ฟื้นตัว - 08/05/2019
ธปท. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (REPORT ON BUSINESS SENTIMENT INDEX) ดัชนีฯ ปรับลดลงจากเดือนก่อนมาสู่ระดับ 49.2 จากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่มีความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อที่ลดลงโดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศ
พาณิชย์ ผุดมาตรการรับมือสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ทำส่งออกไทยวูบ - 07/05/2019
พาณิชย์ ประเมินสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ทำส่งออกไทยวูบ หลังห่วงโซ่การผลิตให้จีนทรุด ชี้แนวโน้มสหรัฐฯ นำเข้าสินค้าไทยแทนจีนเพิ่ม เร่งทำแผนส่งเสริมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเร่งปิดเจรจาอาร์เซพ ในปีนี้...
EXIM BANK อัดฉีดเอสเอ็มอี ปล่อยกู้ครบวงจรหนุนส่งออกไปCLMV - 03/05/2019
EXIM BANK เผยการส่งออกของไทยปี 2562 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้อาจจะชะลอลงจากปีก่อนซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัว 6.7% ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ
|<  <  >  >| หน้าที่     จากทั้งหมด 87 หน้า: จำนวนทั้งหมด 1738 ข้อมูล

ข่าวในหมวดอื่นๆ
ข่าวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าว FTA ข่าว BOI
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย


อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (แผนที่)
โทรศัพท์ 02-7136290-2, 02-713-6547-50, 02-7124402-7 ต่อ 211-213


ภายใต้งบประมาณการสนับสนุน
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Copyright © 2015 Iron and Steel Institute of Thailand.